Alexastark

avatar

Obserwuje: 6

 • Nmalfoy
 • Nicos9
 • Dsmiles
 • Violetangel
 • Livson
 • Nelus

Obserwują: 23

 • Theo738
 • Kilkusiek
 • Jsmith
 • Cherif810
 • Ewakaniewska
 • Maiorako44
 • Pons574
 • Abdoul86
 • Laid18
 • Alan379
 • Alphonsin121
 • Ewan781
 • Soufien81
 • Malaury92
 • Bernabe288
 • Agostino167

Wszyscy

 • Alexastark 21.04.2014
 • Alexastark 11.03.2014
  tablice1 • Alexastark 20.09.2013

  Definicje stworzone przez prof. McNarcissen [źródło: "Podręcznik do transmutacji - zakres rozszerzony" Y. McNarcissen]


  Metamorfomagia w ujęciu klasycznym tego zagadnienia to wrodzona zdolność czarodzieja do dowolnej zmiany wyglądu fizycznego swojego ciała.

  Genotyp – zestaw genów osobnika, uzyskiwany drogą dziedziczenia. Może, ale nie musi, objawiać się w fizyczności organizmu.

  Fenotyp – zestaw cech danego osobnika, będący wypadkową oddziaływań genetycznych i środowiskowych. Nie tylko cechy uzyskane drogą dziedziczenia przejawiają się w naszym wyglądzie, na naszą fizyczność ma...

 • Alexastark 18.09.2013

  Wymnażanie genetyczne

  Stosowane do przemian transmutacji międzyrzeczowej oraz pomocniczo w transmutacji organicznej fauny i flory (wymiennie z metodą krokową).

  Pierwsze Twierdzenie Andertona

  xx(YY*YY + xx*xx) = xxYY xxYY xxxx xxxx

  Drugie Twerdzenie Andertona

  2(xx*YY) = xxYY xxYY xxxx xxxx

  Przykładowa przemiana ołówka w długopis:

  < skupienie >

  < o - ołówek, D - długopis >

  < oo(DD*DD + oo*oo) = ooDD ooDD oooo oooo >

  < 12o/4D = 3 >

  < alfa, pojedyncze puknięcie >

  < Abcivio! >

  ...
 • Alexastark 28.05.2013

  Zasada poprawnej manipulacji

  Ruch okrągły nadgarstka - nie dotykając substratu wykonujemy nadgarstkiem ruch obrotowy, jednak nie należy wykonywać obrotu tak, abyś zobaczył wewnętrzną stronę swojej ręki.

  Ruch haczykowaty – nie dotykając substratu wykonujemy dynamiczny pół obrót nadgarstka.

  Ruch kłucia - po prostu dźgamy przedmiot transmutacji.

  Ruch pojedynczego puknięcia – trzymając delikatnie różdżkę w dłoni „pukamy” jednokrotnie w przedmiot

  Ruch wielokrotnego puknięcia – trzymając delikatnie różdżkę w dłoni „pukamy” dwu-lub trzykrotnie w przedmiot.

  Ruchy...

 • Alexastark 28.05.2013

  Zasada poprawnego chwytu

  Chwyt alfa polega na trzymaniu różdżki w dłoni między kciukiem a pozostałymi palcami, ręka powinna być wyprostowana w łokciu i uniesiona na wysokość transmutowanego obiektu.

  Chwyt beta, różdżkę trzymamy między kciukiem a pozostałymi palcami, ręka powinna przylegać do ciała i być zgięta w łokciu. Nie należy przyciągać do siebie różdżki za mocno. Dłoń powinna być uniesiona na

  wysokość transmutowanego przedmiotu.

  Chwyt gamma, różdżkę trzymamy luźno między kciukiem a pozostałymi palcami, przy wyprostowanej w łokciu ręce. Dłoń unosimy ponad...

 • Alexastark 28.05.2013

  Zasady korzystania z różdżki

  1. Różdżka powinna być używana z rozsądkiem, tylko do celów szlachetnych lub nieszkodliwych.

  2. Różdżki nie należy traktować jako przedmiot, który można komuś swobodnie i beztrosko oddać. Tworzenie okazji, w której skorzystać z niej może niepowołana osoba (na przykład mugol) grozić może strasznymi konsekwencjami.

  3. Różdżka, która jest poważnie uszkodzona, nie powinna być stosowana. Drobne wady generalnie nie powodują zagrożenia, lecz zdecydowane uszczerbki mogą prowadzić do rykoszetów zaklęć, zwiększać lub zmniejszać moc rzucanych zaklęć, czy...

 • Alexastark 08.05.2013

  WZORY

  Opór transmutacyjny:

  p = n*(C+r)

  n - ilość substratów

  C - stała Cristoffa

  r - stała Rothera

  Czas przemiany:

  t = (n*C*r)/m

  (t = (n*r)/m <- wzór transometryczny)

  n - ilość substratów

  C - stała Cristoffa

  r - stała Rothera

  m - łączna masa wszystkich substratów wyrażona w dekagramach (dag)

  Stała Cristoffa:

  0 - ciała stałę nieożywione

  0,5 - ciecze i gazy

  2,5 - ogranizmy żywe o niskiej złożoności tkankowej (rośliny, bezkręgowce)

  4,5 - ogranizmy żywe o wysokiej złożoności tkankowej (kręgowce)

  6,3 - człowiek

  Stała Rothera:

  1,5 - transmutacja letalna

  2 - transmutacja semi-letalna

  3...

 • Alexastark 17.04.2013

  Proszę zapoznać się z poniższymi prawami transmutacji:

  I prawo Cristoffa

  "Transmutacja jest tym bardziej złożona, im bardziej złożony jest subprodukt i produkt transmutacji."

  II prawo Cristoffa

  "Wszystko na świecie jest materią, więc można to poddać przemianie transmutacyjnej. Jedyną rzeczą, której nie można transmutować jest próżnia kosmiczna."

  Teoria Whitney:

  Próba transmutacji transmutanta o dużej wartości emocjonalnej jest na tyle dekoncentrująca, że niemożliwa do wykonania.

  Prawo jednolitości transmutacji:

  „Zmiana transmutacyjna jest mniej złożona, kiedy transmutujemy...

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.